Menu

Generalforsamling 2019

Resultat af afstemning:

Forslag til vedtægtsændringer 1 til 4:

Vedtaget

 

Forslag til kontingentændring:

Til forslag 1 vedr. kontingentsatser blev der stillet et ændringsforslag – sats for kontingentsat for U5 og U6 blev forslået 600,- pr. år i stedet for de oprindeligt foreslåede 900,- kr.

Forslaget med ændring vedtaget med 9 stemmer for og 0 imod

Forslag 2 vedr. studierabatkontingent vedtaget med 10 for og 0 imod

Forslag 3 vedr. kontingentrabat vedtaget med 15 for og 0 imod.

 

  1. Valg til bestyrelse

På valg: Frederik Nicolajsen genopstillede og blev genvalgt

På valg: Marie Nielsen genopstillede ikke. Bestyrelsen opstillede Gitte Rygaard til bestyrelsen som økonomiansvarlig. Gitte Rygaard valgt til bestyrelsen.

 

 

Luk