Menu

Hvad er en supplerende spillertilladelse?

En supplerende spilletilladelse er en særlig dispensation, som giver den enkelte spiller tilladelse til at spille fodbold for to forskellige foreninger i en og samme turneringshalvdel. 

Vejledende retningslinjer:

 • Det er den primære klub eller spilleren selv, der skal ansøge om supplerende spilletilladelse
 • Der skal være en særlig begrundelse
 • Supplerende spilletilladelse tildeles som udgangspunkt for et halvt år ad gangen
 • En klub kan maksimalt få tildelt supplerende spilletilladelse til 2 spillere pr. årgang
 • Supplerende spilletilladelse gælder kun til øverste eller næstøverste niveau
 • Det er muligt at ansøge om forlængelse
 • Gælder kun for børne og ungdomsspillere
 • Der skal tages geografiske hensyn
 • Der skal være niveauforskel
 • Man kan ikke få tilladelse til at spille 11-mands senior i to forskellige klubber
 • Tilladelsen gives som udgangspunkt til ét bestemt hold i den sekundære klub – uanset om klubben har flere hold i årgangen
 • Den primære klub kan anvende spilleren fleksibelt på klubbens øvrige hold. Det kan klubben med den supplerende spilletilladelse ikke
 • I tilfælde af klubskifte bortfalder tidligere indgået aftale om supplerende spilletilladelse

Ansøgning om supplerende spilletilladelse oprettes via KlubOffice

Find vejledning til oprettelse af supplerende spilletilladelse her: klubservice.dbu.dk

Luk