Menu

Formål og værdier

Foreningens formål er at drive fodboldafdeling, hvor alle med lyst til fodboldspillet tilbydes god og veltilrettelagt træning og kampafvikling, der tilgodeser den enkeltes lyst og behov.  

Grenaa IF har plads til alle, og arbejder med såvel bredde som elite. Det er ligeledes foreningens formål at fremme et godt klubliv mellem foreningens medlemmer.

Grenaa IF fokuserer på at udvikle ungdoms- og seniorholdene, således at bredden bliver bredere, samtidig med at der bliver skabt mulighed for at spille på elitehold, for de spillere der har lyst og talent til det.

Grenaa IF er medstifter af FC Djursland og FC Djursland er Grenaa IF's førstehold på seniorsiden.

 

Grenaa IFs værdigrundlag er:

Fodbold for alle - at tilbyde fodbold i alle rækker og på alle niveauer
Hele mennesker – alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker
I samarbejde at give udfordringer og engagement
Glæde, fairplay, tolerance, venskab og kvalitet skal præge alle aktiviteter
Kommunikationen - dialog, åbenhed og information - skal fremmes

 

Vision for ungdomsarbejdet:

 • forøge antallet af spillere og at fastholde spillerne i ungdomsafdelingen
 • øge antallet af trænere og at øge deres viden og kompetencer
 • involvere forældre yderligere i det frivillige arbejde, således at flere opgaver kan løses, og at trænerne kan koncentrere sig om træneropgaven
 • give børnene optimale fodboldmæssige udviklingsmuligheder
 • give børnene mange gode oplevelser - såvel på som uden for fodboldbanen

Ungdomsarbejdet bliver til en succes ved at:

 • Grenaa IFs bestyrelse bakker ungdomsarbejdet op
 • ungdomsudvalg hjælper med at løse problemer, når de opstår
 • trænerne hjælper med at informere spillere og forældre mest muligt - dette er vigtigt, fordi forandring ofte skaber usikkerhed, mens information skaber tryghed
 • planlægge i god tid – Ungdomsudvalg vil hjælpe til med værktøjer

De 10 forældre bud

 1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
 2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
 3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
 4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
 5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder
 6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
 9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
 10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!!
Luk