Menu

Jeg er blevet Ambassadør - Hvad skal jeg gøre?

Kære Kattegat Cup Ambassadør

Tillykke med valget og tak for at du vil hjælpe med til at gøre Kattegat Cup endnu mere fantastisk.

Det du skal gøre er,

  1. Tjek din årgangs vagtplan
  2. Se ledige vagter i KattegatCupCrew.dk
  3. Forhør løbende i forældregruppen om hvem og hvornår forældrene har taget vagter - der skal tages minimum 2 vagter pr. medlem.
  4. Overdrag vagter til hjælpere i KattegatCupCrew.dk
  • Kattegat Cup Ambassadøren besætte de vagter der er tildelt årgangen
  • Skolevagter er fordelt på årgangene - de øvrige vagter kan forældrene frit vælge dag, tidspunkt

Har du spørgsmål, så kontakt Marianne Saaby 29 24 39 53

Luk