Menu

Forældremedlemskab

September 2019 vedtog generalforsamlingen ændringer til vedtægter.

Dette medførte bl.a. at et barn (under 16 år) medlemskab giver forældre mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

Derfor bortfalder behovet for forældremedlemskab.

Du har naturligvis altid mulighed for at støtte klubben ved at blive passiv medlem.