Menu

Corona-fodbold

Vi glæder os over at vi nu endelig kan åbne for fodbolden på HSM Arena fra 1. marts 2021.
Alle årgange tilbydes minimum en træningstid pr. uge.

Vi glæder os til at se jer alle på banerne til træning igen.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen
Grenaa IF Fodbold

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Frederik Nicolajsen (Formand)
Tlf: 40 86 25 95
E-mail: frederik@grenaaif.dk

 


Nedenstående restriktioner og regler er gældende for AL aktivitet i GIF fra og med mandag den 21. maj 2021


Corona-restriktioner og regler på HSM Arena

https://www.dbujylland.dk/nyheder/2021/maj/nye-retningslinjer-paa-plads-for-fodbolden/

 • DBU's "Protokol for dansk fodbold" vedr. træning skal altid følges (fra den 21. april 2021 her. Væsentlige ændringer er markeret med rød skrift)
 • Forsamlingsloftet på 100 personer gælder både for træning og kamp og gælder for alle aldersgrupper
 • I de 100 personer tæller trænere, dommere og udskiftere og tilskuere også med
 • En træner må ikke stå for træningen af mere end én træningsgruppe af gangen
 • Træneren tæller med i de 100 personer, som en gruppe må bestå af
 • Hold som udgangspunkt min. 2 meters afstand – Også når du ankommer til træningsanlægget
 • Når træningen er startet, så bliv på dit hold – Under HELE træningen
 • Begræns brugen af hovedstød, bryst og hænder
 • Er du Målmand? – Du SKAL bruge dine egne handsker der skal afsprittes før og efter træning
 • Kun træneren må gå i boldrummet efter/med bolde og materialer
 • Alle materialer vaskes af træneren straks efter afsluttet træning
 • Brug kun egen drikkedunk – Vi må ikke bruge klubbens vandflasker
 • Kom ikke til træning hvis du er syg
 • Der er INGEN adgang til omklædningsrum, men toiletter er tilgængelige
 • Kun spillere, trænere og ledere må opholde sig på træningsarealerne
  • Forældre, familie, venner, tilskuere m.v. må ikke opholde sig ved træningsarealerne

Forsamlingsforbud

Forsamlingsloftet er fra torsdag den 21. maj 2021 hævet fra 75 til 100 personer ved udendørs arrangementer. Både spillere, trænere, dommere, andre officials og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal, der må være forsamlet i forbindelse med en fodboldkamp, stævne eller træning. 

 

Omklædningsrum

Omklædningsrum og badefaciliteter kan nu åbnes for alle. Vær opmærksom på kravet om, at der skal være minimum 4 kvadratmeter gulvareal pr. person, og at der skal holdes afstand til hinanden (minimum en men gerne to meter imellem hver person).

For personer på 18 år og derover skal der kunne fremvises et gyldigt coronapas for at benytte badefaciliteterne. Læs mere herom nedenfor.

 

Brug af klubhuse

Klubhuse med og uden cafeteria kan nu også åbnes for offentlig adgang. Det gælder dog, at følgende krav skal overholdes:

 • Iagttagelse af det indendørs forsamlingsforbud på maks. 50 personer pr. arrangement
 • Krav om mundbind for alle over 12 år
 • Krav om gyldigt coronapas for alle over 18 år
 • Minimum 4 kvadratmeter pr. person (hvis man i det væsentlige sidder ned, er kvadratmeterkravet 2 kvadratmeter pr. person)
 • Afstandsanbefaling på minimum en meter mellem alle personer, gerne to meter hvis det er muligt (afstand vurderes fra næse til næse)
 • Krav om stikprøvekontrol af mundbind og coronapas mindste én gang i døgnet

Ved indgangen til lokaler bør der opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer, der må være til stede i det konkrete lokale. Derudover skal der i eller ved
lokalerne opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 

Coronapas

Som ovenfor nævnt er der krav om, at personer på 18 år eller derover skal fremvise et coronapas, hvis de skal benytte fx badefaciliteter eller til møder klubhuse.

Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Læs mere om coronapas her.

Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning. Find materiale her.